Велорали "Средна Гора" 2020 - Бягане и Колоездене в 2 eтапа

Старт : 19 сеп 2020 08:10:00

Контролно време: Няма

Участници: 141

 • Наклон:
 • -20%
 • -15%
 • -10%
 • -5%
 • 0%
 • 5%
 • 10%
 • 15%
 • 20%
 • 25%

Старт : 19 сеп 2020 08:00:00

Контролно време: Няма

Участници: 13

 • Наклон:
 • -20%
 • -15%
 • -10%
 • -5%
 • 0%
 • 5%
 • 10%
 • 15%
 • 20%
 • 25%

Старт : 20 сеп 2020 08:30:00

Контролно време: Няма

Участници: 10

 • Наклон:
 • -20%
 • -15%
 • -10%
 • -5%
 • 0%
 • 5%
 • 10%
 • 15%
 • 20%
 • 25%

Организатор: СНЦ " Клуб за колоездене и туризъм Зарата"