XCO Княжево 2024

2024-07-21 09:00:00 - 09:00 @ Княжево

Регистрация

Това събитие e приключило.

Информация за събитието

На 21.07.2022 (неделя) в град София в Княжевската гора ще се проведе състезание по планинско колоездене в дисциплината Крос-кънтри олимпик (ХСО). Събитието се организира с цел провеждане на Държавен Личен и Отборен Шампионат ( ДЛОШ ) и популяризиране на планинското колоездене за хора от всички възрасти. Организатор на проявата е Сдружение Клуб „Велораптор“ ЕИК: 17731582, съвместно със БФК, ММС и СО – район Витоша Състезанието се провежда съгласно правинлиците и наредбите на UCI и БФК.

Трасе: Обиколка с дължина около 4,2 км и положителна денивелация около 200м. Трасето е изцяло по горски пътеки и алеи. Преминават се мостчета и поредица от скокове, стъпала и виражи.

Маркировката е с полиетиленови ленти. На ключови разклони ще има указателни табели, поставени върху колчета или дървета. Трасето ще е готово за тренировки и опознаване в деня преди състезанието.

Право на участие: В стартовете за ДЛОШ могат да участват само състезатели с валиден лиценз към UCI. В състезанието могат да участват лица в добро физическо и психическо здраве, които са приели и подписали

Споразумение за отговорностите и условията за провеждане на състезанието и отговарят на изискванията, заложени в него. За лицата, които не са навършили 14-годишна възраст, Споразумението се сключва чрез техните родители, в качеството им на законни представители на малолетното дете. За лицата, които са навършили 14-годишна възраст, на не са навършили 18 години, Споразумението се сключва от самите лица със съгласието на техните родители. Минималната задължителна екипировка за колоездачи включва изправен ПЛАНИНСКИ велосипед и КАСКА. Препоръчителни са очила, ръкавици, резервна гума и личен съд за вода. Всеки участник е отговорен да има необходимите застраховки, както е описано в Споразумението.

Старт за хоби състезатели – изискванията за същите, както за ДЛОШ, без условието за валиден UCI

лиценз. Наличието на валидна застраховка съгласно изискванията на БФК е задължително. Такса САМО за

Хоби състезаетли – 25 лева. Заплаща се на място.

Участници с номера, но без каски не се допускат да стартират и карат по трасето! Състезателите получават състезателни номера, осигурени от организатора, които следва да поставят на видимо място на кормилото на велосипеда си и да са закрепени стабилно. При загуба или унищожение на състезателен номер състезателят е длъжен да информира организатора преди старта. Участници без номера не се допускат да стартират.


СПОРАЗУМЕНИЕ

За отговорностите и условията за провеждане на състезание по планинско колоездене „ХСО Княжево“, което ще се проведе на 21.07.2024 г. от 9.00 часа до 16.00 часа(вкл.) в гр. София, кв.Княжево в Княжевската гора по кръгов маршрут с дължина около 4,5 км (наричано по-долу„състезание/то“)

1. ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава да осигури следните условия за провеждане на състезанието:

a. ОТНОСНО ТРАСЕТО: Маркиране с червено-бели ленти, указващи отклонения и посока на движение. Указателни табели на важни разклони. Представители на организатора на ключови места, които да насочват участниците. Подкрепителен пункт с вода на старт-финала.

b. ОТНОСНО МЕДИЦИНСКОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ. Ще бъде осигурено медицинско лице, линейка, двама спасители от ПСС – отряд София с проходим автомобил. Възможност за премерване на температурата и кръвното налягане.

2. ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава да осигури на СЪСТЕЗАТЕЛЯ възможност за следното медицинско обслужване преди започване на състезанието: премерване на температурата и кръвното налягане. СЪСТЕЗАТЕЛЯТ дава съгласие да му бъде измерена температурата преди започване на състезанието, а относно кръвното налягане – СЪСТЕЗАТЕЛЯТ ще прецени съобразно личното си усещане за физиологичното му състояние преди състезанието. СЪСТЕЗАТЕЛЯТ дава съгласие стойностите на измерените показатели да бъдат записани в дневник за състезателите и да се съхраняват за срок от една година.

3. СЪСТЕЗАТЕЛЯТ заявява, че е уведомен и се съгласява, че предстоящото състезание носи потенциална опасност за живота и здравето му, включително и за техническото му оборудване и лични вещи. Рисковете могат да бъдат причинени от проблеми със здравословното му състояние, от допуснато невнимание от страна на СЪСТЕЗАТЕЛЯ, от използването на опасна или дефектирала лична екипировка, от вещи, контролирани от трети лица, от непредумишлена човешка грешка, от невнимание, недобронамереност или злоумишлени действия на трети лица, от спецификата на терена, от сложността на изградените трасета и на изградените допълнителни съоръжения (скокове, виражи), от спецификата на метеорологичните условия при провеждане на събитието, от непредвидена поява на случайни предмети, вкл. оборудване и екипировка, на трети лица (не само участници, но и доброволци, зрители, треньори, официални лица, организатори и спонсори по повод дейността им, свързана с проявата), както и от други трудно предвидими фактори.

4. СЪСТЕЗАТЕЛЯТ удостоверява, че е физически и психически здрав, че не страда от заболяване, което би се влошило от физическо натоварване от този тип, че не му е издадено лекарско предписание за въздържане или ограничаване от физически натоварвания и че притежава необходимите знания, умения и екипировка, за да участва в състезанието.

5. СЪСТЕЗАТЕЛЯТ дава съгласие да бъда сниман по време на състезанието (видео и фото) и материалите, на които е заснет, да бъдат използвани за реклама, промотиране и маркетинг от ОРГАНИЗАТОРА и от спонсорите на състезанието. Споразумение за отговорностите и условията за провеждане на планинско състезание от клуб „Велораптор“

6. СЪСТЕЗАТЕЛЯТ се съгласява, че създадените от ОРГАНИЗАТОРА условия по т.1. и предварителното медицинско обслужване по т.2 са достатъчни за целите на провеждане на състезанието и няма други претенции към ОРГАНИЗАТОРА при, по повод и във връзка със същото.

7. СЪСТЕЗАТЕЛЯТ дава съгласие в случай на нараняване, травмиране или настъпване на внезапна болест по време на състезанието да получи незабавна медицинска помощ и да бъде транспортиран от планинска спасителна служба (ПСС) до място, от където маже да се ползва специализиран медицински транспорт (линейка).

8. СЪСТЕЗАТЕЛЯТ се съгласява, че в случай на злополука, получаване на травми, настъпване на инвалидност, настъпване на материални щети, както и кражба на негово имущество по време на състезанието, ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност, ако е изпълнил условията по т.1 и е осигурил медицинското обслужване по т.2.

9. С подписването на настоящия договор СЪСТЕЗАТЕЛЯТ удостоверява, че е запознат с правилата за провеждането на състезанието и се задължава да ги спазва.

10. С подписването на настоящия договор СЪСТЕЗАТЕЛЯТ удостоверява, че за периода на състезанието има сключени валидни медицинска и имуществена застраховки, които покриват напълно рисковете за живота, здравето и имуществото му, които произтичат от подобни състезания, като при невярно удостоверяване на това обстоятелство отпада изцяло отговорността на ОРГАНИЗАТОРА за каквито и да било имуществени или неимуществени вреди, настъпили при, по повод и/или във връзка със състезанието.

11. СЪСТЕЗАТЕЛЯТ дава съгласие личните му данни да бъдат използвани от ОРГАНИЗАТОРА и от спонсорите на състезанието в съответствие с настоящия договор; за нуждите, възникващи от състезанието; за участието му в ранглистата на Българските Колоездачни Серии; за реклама, промотиране и маркетинг на състезанието и на други спортни мероприятия.

12. С подписването на настоящия договор РОДИТЕЛЯТ удостоверява, че на СЪСТЕЗАТЕЛЯ е разяснено на достъпен и разбираем за него език съдържането на настоящия договор и последствията от неговото сключване и СЪСТЕЗАТЕЛЯТ е изразил одобрение за това.

13. РОДИТЕЛЯТ удостоверява, че съдържането на настоящия договор и последствията от неговото сключване са разяснени и обсъдени с другия родител на СЪСТЕЗАТЕЛЯ и този родител е дал съгласие за сключването на настоящия договор.

14. С подписването на настоящия договор РОДИТЕЛЯТ удостоверява, че е вярно и отговаря на истината всичко, което е заявено/удостоверено от името на СЪСТЕЗАТЕЛЯ в същия договор.

15. РОДИТЕЛЯТ заявява, че разбира значението на настоящия договор и че същият е в интерес на СЪСТЕЗАТЕЛЯ.

16. При невярно удостоверяване на обстоятелствата по т.12, т.13 и/или т.14, както и в случай, че отговорността на ОРГАНИЗАТОРА бъде ангажирана в противоречие с клаузите на настоящия договор, РОДИТЕЛЯТ се задължава да отговаря пред ОРГАНИЗАТОРА и да му възстанови в пъленразмер претърпените от последния вреди и пропуснати ползи.

Veloraptor

0888619096 kalin@hotgate.net

Контакти Veloraptor