МАРАТОН ХАЙДУШКИ ПЪТЕКИ 2023/ REBEL TRAILS MARATHON 2023

2023-10-21 08:00:00 - 20:00 @ Природен парк "Сините камъни"

Регистрация

МАРАТОН ХАЙДУШКИ ПЪТЕКИ / REBEL TRAILS MARATHON
МАРАТОН ХАЙДУШКИ ПЪТЕКИ 2023 КЪСНА РЕГИСТРАЦИЯ/ REBEL TRAILS MARATHON 2023 LATE REGISTRATION

В продажба до: 10 окт 2023

85.00 лв.
ПОЛУМАРАТОН ХАЙДУШКИ ПЪТЕКИ / REBEL TRAILS HALF MARATHON
ПОЛУМАРАТОН ХАЙДУШКИ ПЪТЕКИ 2023 КЪСНА РЕГИСТРАЦИЯ/ REBEL TRAILS HALF MARATHON 2023 LATE REGISTRATION

В продажба до: 10 окт 2023

55.00 лв.
ЧЕТВЪРТ МАРАТОН ХАЙДУШКИ ПЪТЕКИ / REBEL TRAILS QUARTER MARATHON
ЧЕТВЪРТ МАРАТОН ХАЙДУШКИ ПЪТЕКИ 2023 С ВКЛЮЧЕНА ТЕНИСКА КЪСНА РЕГИСТРАЦИЯ/ REBEL TRAILS QUARTER MARATHON 2023 T -SHIRT INCLUDED LATE REGISTRATION

В продажба до: 10 окт 2023

45.00 лв.
ЧЕТВЪРТ МАРАТОН ХАЙДУШКИ ПЪТЕКИ 2023 БЕЗ ВКЛЮЧЕНА ТЕНИСКА КЪСНА РЕГИСТРАЦИЯ/ REBEL TRAILS QUARTER MARATHON 2023 NO T-SHIRT INCLUDED LATE REGISTRATION

В продажба до: 10 окт 2023

25.00 лв.
Изберете броя на участниците, които желаете да регистрирате и кликнете върху бутона „Напред“

Информация за събитието

„Хайдушки пътеки“ е единствен по рода си маратон, провеждащ се в историческа местност, част от природен парк Сините камъни, разположен в източната, най-достъпна част на най-голямата планина в България – Стара планина. Трасето преминава през особен скален масив с алпийски тип релеф укрепен в древността с 14 антични и средновековни крепости. Поради ключовото си местонахождение, това е мястото, през което още от древността основни пътни артерии пресичат планината. От друга страна, особеностите на релефа: оголени скалисти върхове и ридове, стръмни склонове, зъбери и канари, наличие на множество пещери и водопади, правят масива трудно достъпен и особено подходящо място за убежище на много хайдути в миналото. „Хайдушки пътеки“ е единственият маратон, чието трасе изцяло се състои от използвани от хайдутите древни пътеки, съществуващи и до днес, вече като туристически маршрути. Трасето преминава в близост до всички четиринадесет известни, но все още недостатъчно проучени крепости, като някои от тях пресича изцяло, имайки за цел да ги покаже и популяризира. Маратонът се организира през последната седмица на октомври, на прага на зимата, което дава уникална възможност да се провежда при различни климатични условия и с различна степен на трудност всяка година.

“Rebel trails” is a unique marathon carried out at a historical place, part of Blue Rocks Nature Park, located in the eastern and most accessible part of the biggest Bulgarian mountain – Stara Planina (Balkan Mountains). The trace passes a specific rocky massif with an alpine type relief defensed by 14 antique and medieval fortresses. Due to its key location this is the site where main road arteries have been passing the mountain since ancient times. On the other way, specificity of its relief: exposed rocky peaks and ridges, steep slopes and rocks, presence of lots of caves and waterfalls, makes the massif hardly accessible and preferred shelter for many rebels (haidouks) in the past. The marathon “Rebel trails” is unique having a trace entirely consisting of age-old paths once used by haidouks, which nowadays exist as touristic routes. The trace passes through or nearby all known but not well studied fortresses, having as a goal to popularize them. The marathon is organized in the last week of October, when winter is on the doorstep. This gives a unique opportunity for carrying it out in different weather conditions and with different difficulty level each year.


ФОНДАЦИЯ СТАРИЯ БРЯСТ

+359999099966 oldelmtreefoundation@abv.bg

  Facebook

Контакти ФОНДАЦИЯ СТАРИЯ БРЯСТ