МАРТОН ХАЙДУШКИ ПЪТЕКИ 2020 / REBEL TRAILS MARATHON 2020

Старт : 24 окт 2020 06:10:00

Контролно време: 15:00:00 часа

Участници: 114

 • Наклон:
 • -20%
 • -15%
 • -10%
 • -5%
 • 0%
 • 5%
 • 10%
 • 15%
 • 20%
 • 25%

Старт : 24 окт 2020 06:10:00

Контролно време: 11:00:00 часа

Участници: 116

 • Наклон:
 • -20%
 • -15%
 • -10%
 • -5%
 • 0%
 • 5%
 • 10%
 • 15%
 • 20%
 • 25%

Старт : 24 окт 2020 06:10:00

Контролно време: Няма

Участници: 48

 • Наклон:
 • -20%
 • -15%
 • -10%
 • -5%
 • 0%
 • 5%
 • 10%
 • 15%
 • 20%
 • 25%

Старт : 24 окт 2020 09:00:00

Контролно време: Няма

Участници: 18

Организатор: ФОНДАЦИЯ СТАРИЯ БРЯСТ