Balkaniada 2022

Старт : 30 юли 2022 07:00:00

Контролно време: 13:00:00 часа

Участници: 18

Старт : 30 юли 2022 08:00:00

Контролно време: 00:00:00 часа

Участници: 5

Старт : 30 юли 2022 09:00:00

Контролно време: 00:00:00 часа

Участници: 3

Организатор: Кирил Николов / Димитър Желязков